Sektionen for Bygningsenergi

Forskning

Bygningsenergi

Forskningen omhandler bygningers energimæssige egenskaber med henblik på udvikling af energirigtige og bæredygtige løsninger.
Forskning

Uddannelse

Undervisningen sigter mod, at de færdigeuddannede ingeniører kan udvikle og projektere fremtidssikrede energirigtige bygninger og installationer. 
Uddannelse