Sektion for Energi og installationer

Forskning

Energi og installationer

Forskningen omhandler bygningers energimæssige egenskaber med henblik på udvikling af energirigtige og bæredygtige løsninger.
Forskning
Foto: DTU Byg

Uddannelse

Undervisningen sigter mod, at de færdigeuddannede ingeniører kan udvikle og projektere fremtidssikrede energirigtige bygninger og installationer. 
Uddannelse