Sektionen for Bygningsenergi

Bygningsenergi

Forskningen i bygningsenergi omhandler bygningers energimæssige egenskaber med henblik på udvikling af energirigtige og bæredygtige løsninger.

Læs mere

Bygningsinstallationer

Forskningen i bygningsinstallationer omhandler energieffektive installationsløsninger som sikrer optimale indeklimamæssige forhold i bygninger.

Læs mere
Solvarmecentral

Solenergi

Forskningen i solenergi omhandler solenergianlæg af enhver art f.eks. brugsvandsanlæg, kombianlæg og solvarmecentraler. 

Læs mere
Projektkatalog

Katalog med forsalg til bachelor-, kandidat- og diplomprojekter