Sektion for Energi og installationer

Energi og installationer

Vores forskning centrerer sig om bygningers energimæssige egenskaber med henblik på udvikling af energirigtige og bæredygtige løsninger.
Forskning