Forskning

Bygninger skal ud fra brugernes krav til funktion og økonomi samt samfundets krav til energibesparelser og miljøforbedringer være energieffektive, holdbare og have et godt indeklima. En samlet behandling af bygningers klimaskærm og installationer er grundlaget for at skabe bygninger med et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Fagområdet omhandler samspillet mellem klimaskærmen, bygningsinstallationerne og intelligente metoder til styring af disse. Området er centralt både i forbindelse med design og drift af bygninger, samt i forbindelse med udvikling af byggevarer og systemløsninger.

Fagområdet behandler de tekniske, samfundsmæssige og miljømæssige problemstillinger, der kræver en udvikling imod et bæredygtigt byggeri baseret på energibesparelser og vedvarende energisystemer.

Fagområdet omfatter klimaskærmskonstruktioner herunder vinduer og solafskærmning samt bygningsinstallationer herunder solvarmeanlæg.

Fagområdet kombinerer forskning i og udvikling af bygninger med:

  • godt indeklima (basalt behov for mennesker),
  • gode funktioner (brugernes ønske),
  • lavt energiforbrug (samfundets behov, miljø- og resursemæssigt),
  • stor holdbarhed (fælles interesse for enkeltpersoner og samfundet),
  • god totaløkonomi (fælles interesse for enkeltpersoner og samfundet).

Fagområdet har relevans såvel for nybyggeriet som for renovering og vedligeholdelse af eksisterende bygninger. Set i lyset af den store værdi, som bygninger og infrastruktur repræsenterer, har vedligeholdelse af viden og forskning inden for området således stor samfundsøkonomisk betydning.

Sektionen forskning er organiseret i områderne BygningsenergiBygningsinstallationer og Solenergi

 

Kontakt

Toke Rammer Nielsen
Lektor, sektionsleder
DTU Byg
45 25 18 60

Kontakt

Svend Svendsen
Professor
DTU Byg
45 25 18 54