Solenergi

Forskningen i solenergi tager udgangspunkt i solenergiteknologierne og deres komponenter. For at sikre bred gennemslagskraft skal disse teknologier integreres i de rammer de anvendes i. Derfor arbejdes der med integration i energisystemer, bygninger og bebyggelsesplaner.

Grundlæggende skal aktiviteterne på anlægs- og komponentniveau medføre forbedrede pris-/ydelses-forhold for solenergianlæg af enhver art, f.eks. brugsvandsanlæg, kombianlæg og solvarmecentraler. Dette opnås ved at øge indsigten i de fysiske forhold og herudfra danne teorier der kan anvendes til termisk og økonomisk optimering.

Se mere om forskning i solenergi på forskningsgruppens hjemmeside om solar heating.