Bygningsenergi

Forskningen i bygningsenergi tager udgangspunkt i at skabe ny viden om proces- og produktsiden af udviklingen af byggeri, som et vigtigt element i en bæredygtig udvikling. Målet er at udvikle viden om nye eller forbedrede typer klimaskærmskonstruktioner og vinduessystemer som anvendt i komplette bygninger, kan gøre disse uafhængige af energiforsyninger fra fossile brændsler. Der arbejdes med metoder til beregningsmæssig karakterisering af bygningsdeles og bygningers egenskaber med henblik på udvikling, projektering og optimering af disse med hensyn til indeklima, funktionalitet, energiforbrug og totaløkonomi.

Se eksempler på projekter inden for Bygningsenergi: