Uddannelse

Sektionens undervisning på både diplom- og civilområdet behandler følgende emner:

  • Grundlæggende forhold vedrørende ude- og indeklima samt varme- og fugttransport
  • Klimaskærmskonstruktioner og vinduers energimæssige og fugttekniske egenskaber
  • Bygningsinstallationer, herunder solvarmeanlæg
  • Bygningers indeklimaforhold og energiforbrug, herunder elbesparelser i bygninger
  • Udvikling af bæredygtigt byggeri

Undervisningen gennemføres både ved eksperimentelt og teoretisk arbejde, herunder brug og udvikling af beregningsmodeller.   Der lægges vægt på metoder til udvikling og projektering af komponenter, bygningsdele og bygninger, så de uddannede ingeniører kan udvikle og projektere fremtidssikrede energirigtige bygninger og installationer.

Hvert halve år udarbejdes et katalog med forsalg til bachelor-, kandidat- og diplomprojekter. Det nyeste katalog kan hentes her.

Projektkatalog

Katalog med forsalg til bachelor-, kandidat- og diplomprojekter