Bygningsinstallationer

Forskningen i bygningsinstallationer tager udgangspunkt i at skabe ny viden om proces- og produktsiden af udviklingen af byggeri, som et vigtigt element i en bæredygtig udvikling. Målet er at udvikle viden om nye eller forbedrede bygningsinstallationer. Der arbejdes med metoder til beregningsmæssig karakterisering af installationers og bygningers egenskaber og regulering baseret på vejrudsigter og simuleringsmodeller samt løbende kommissioning med henblik på udvikling, projektering og optimering med hensyn til indeklima, funktionalitet, energiforbrug og totaløkonomi.